Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Żeby osiągnąć sukces

Kwietniowa terapia logopedyczna w SASP upłynęła na utrwalaniu umiejętności zdobytych we wcześniejszych miesiącach. Rozpoczynaliśmy od ćwiczenia najprostszych struktur językowych: głosek, potem sylab, nagłosu wyrazu, śródgłosu i wygłosu. Obecnie wykorzystujemy w ćwiczeniach pary wyrazów, frazy i zdania. Nielicznym udało się już nawet osiągnąć poprawne mówienie na poziomie mowy spontanicznej. Kolejność ćwiczeń odgrywa kluczową rolę w terapii, gdyż do wykonywania trudniejszych ćwiczeń możemy przechodzić dopiero wtedy, gdy opanujemy prostsze.
Niezależnie od zaawansowania ćwiczeń zawsze dbamy o pozytywne nastawienie nasze i dziecka, gdyż od tego głównie zależy tempo postępów. W pracy z dzieckiem wykorzystujemy jego zalety i talenty.

Kwiecień 2014, Ewa Ciemiorek – logopeda