Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Skuteczny kierownik, czyli kto?”

W maju w klasach drugich Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum zostały przeprowadzone warsztaty z doradztwa zawodowego dotyczące kierowania własnym biznesem. Temat zainspirowały rozmowy z uczniami z poprzednich lat. Okazuje się, że wielu młodych ludzi w przyszłości chciałoby kierować własną firmą lub zarządzać małym lub średnim przedsiębiorstwem.
Podczas zajęć uczniowie, pracując w zespołach, wymieniali cechy i umiejętności, które powinna posiadać osoba pełniąca funkcję kierownika. W oparciu o konkretne przykłady wskazywali zadania oraz zakres odpowiedzialności kierownika, a także samodzielnie określali konsekwencje dla firmy wynikające z niewłaściwego zarządzania. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jakie kompetencje należy zdobyć i jakimi kwalifikacjami należy się wykazać, by w przyszłości zasłużyć sobie na miano dobrego kierownika. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników wypełnił kwestionariusz pozwalający sprawdzić, czy posiada niezbędne cechy do podjęcia pracy na takim stanowisku, czyli: czy ma predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczych, czy potrafi kontaktować się z ludźmi, efektywnie zaplanować i zorganizować pracę dla siebie oraz innych osób, a także czy potrafi brać odpowiedzialność za skutki swoich działań.

Maj 2014, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog