Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Bliżej ortografii

Ortografia wzbudza zazwyczaj wśród dzieci wiele emocji, a cykliczne dyktanda organizowane w klasach I-III spędzają uczniom sen z powiek. W klasach trzecich Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej dyktanda pisane są niemal raz w tygodniu. Dzieci zapytane, czy lubią ortografię odpowiadają bez entuzjazmu, że „raczej nie”. Postanowiliśmy wspólnie z opiekunami trzecich klas przyjrzeć się temu dokładniej.
Przeprowadzona została diagnoza umiejętności ortograficznych, która pozwoliła na refleksję i szukanie wspólnie z nauczycielami skutecznych metod nauczania. Dla każdego ucznia trzeciej klasy został opracowany i wdrożony indywidualny plan pracy.
Ważne, aby metody były różnorodne i dostosowane do tego, czy dziecko jest słuchowcem, wzrokowcem czy kinestetykiem. Istotne jest również rozwijanie u uczniów samodzielności i samokontroli. Tylko nieliczni z nas mają tzw. „intuicję orograficzną”. Nauczenie się ortografii wymaga intensywnych ćwiczeń, co wymaga systematyczności i wytrwałości. Doświadczenie pokazuje, że bardzo skuteczną metodą nauczania ortografii w szkole jest takie opracowanie zadań dla uczniów, aby miały one związek z bliskimi im doświadczeniami i emocjami (np. analiza słownictwa związanego z sytuacjami dnia codziennego, wydarzeniami rodzinnymi itp.).
Powoli widać efekty naszych działań. Dzieci nie unikają rozmów o ortografii, zadają pytania, uczą się autokorekty. Zapytane pod koniec roku, czy lubią ortografię – odpowiadają coraz częściej, że „raczej tak".

Maj 2014, Urszula Rodzik – pedagog