Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Wszyscy ludzie są bardzo ważni i należy ich szanować”

Dziecko przekraczając próg przedszkola czy „zerówki”, często po raz pierwszy styka się z tak dużą grupą rówieśników, co może budzi jego ekscytację, ale jednocześnie rodzi wiele lęków i obaw.
Przedszkole i „zerówka” to dla dzieci czas zawierania pierwszych przyjaźni, uczenia się współpracy z innymi i zasad współżycia społecznego, ale też czas pierwszych kłótni z kolegami i koleżankami. Każdy dzień to źródło nowych doświadczeń w kontaktach z innymi, ale też wiele znaków zapytania: „Co zrobić?”, „Jak się zachować?, „Czy to, co ono robi, jest ok?”.
W czerwcu w klasie „0” International School of Gdansk oraz w starszej grupie International Preschool of Gdansk odbyły się zajęcia z psychologiem pt. „Wszyscy ludzie są bardzo ważni i trzeba ich szanować”. Podczas zajęć dzieci oglądały ilustracje, na których przedstawione były różne niewłaściwe zachowania społeczne np. plotkowanie, okłamywanie, obrażanie, krzywdzenie innych itp. Każda z ilustracji była z najmłodszymi omawiana. Dzieci z dużym zaangażowaniem zgłaszały się do odpowiedzi na zadane pytania: Dlaczego nie wolno obrażać, wyśmiewać innych? Co człowiek wtedy czuje? Jakie są sytuacje, w których można narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych? Jak się zachowasz, kiedy ktoś będzie cię namawiał do zrobienia czegoś niemądrego? Rozmawialiśmy również o tym, że jeśli widzi się, że ktoś robi coś, czego nie wolno, to należy komuś o tym powiedzieć – rodzicom, dziadkom, nauczycielom. Podczas zajęć wykorzystano książkę pt. „Powiedz komuś!” Elżbiety Zubrzyckiej, którą serdecznie polecam wszystkim rodzicom.

Czerwiec 2014, Agnieszka Sławenta – psycholog