Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Wspieranie dziecka w procesie adaptacji w ISG i IPG

Wrzesień w International School of Gdansk i International Preschool of Gdansk upłynął dzieciom na wzajemnym poznawaniu się i adaptacji do nowej szkoły.
Na początku roku szkolnego odbyły się warsztaty dla rodziców pt. „Jak wspierać dziecko w procesie adaptacji”. Wspólnie staraliśmy się spojrzeć na początek roku szkolnego z perspektywy dziecka i wczuć się w jego sytuację, aby lepiej ją zrozumieć. Rozmawialiśmy również o tym, że adaptacji dziecka do przedszkola czy szkoły zawsze towarzyszy także adaptacja rodziców – dla nich to również nowa i pełna wyzwań sytuacja. Aby dziecko mogło się zaadaptować do nowej sytuacji, najpierw muszą to zrobić rodzice. Podczas spotkania rodzice dowiedzieli się również, jak pomóc dziecku w procesie adaptacji, ile może ona trwać oraz kiedy warto zasięgnąć porady psychologa. Warsztat był również okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
We wrześniu odbyły się także warsztaty integracyjne dla naszych najmłodszych uczniów uczęszczających do „zerówek”. Podczas zajęć dzieci miały okazję lepiej się poznać i miło spędzić czas podczas zabawy z kukiełkami, zabaw ruchowych i ćwiczeń uczących współpracy. Na warsztatach dużo było radości i śmiechu. Rozpoczęły się również prowadzone przez psychologa rozmowy indywidualne z uczniami, które mają na celu poznania każdego dziecka, jego zainteresowań i danie mu możliwości opowiedzenia o ewentualnych trudnościach w relacjach z rówieśnikami. Na zakończenie rozmowy każdy uczeń jest informowany o możliwości zgłoszenia się do psychologa zawsze wtedy, gdy coś go zaniepokoi lub gdy będzie potrzebować pomocy w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

Wrzesień 2014, Agnieszka Sławenta – psycholog