Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Poznaj siebie i świat zawodów - wybór będzie łatwiejszy”

Uczniowie klas trzecich Gdańskiego i Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum wzięli udział w projekcie PPP „Osiek”, którego celem jest ujednolicenie działań z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w obu szkołach.
Zajęcia w klasach trzecich dotyczyły kluczowych elementów podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, czyli poznania siebie, określenia swoich zainteresowań, umiejętności, wartości i potencjału, czyli przyjrzenia się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom, nie zapominając o cechach osobowości. Każdy z uczniów na podstawie kwestionariusza temperamentu mógł przekonać się o istotnych czynnikach wpływających na jego styl funkcjonowania. Od naszego temperamentu, który charakteryzuje się znaczną stałością i ulega tylko nieznacznym zmianom w ciągu życia, zależy bowiem czy wybieramy pracę w ruchu, często zmieniającą się czy też może preferujemy zajęcia mało zmienne, czy lepiej czujemy się pracując indywidualnie czy z ludźmi. W zależności od natężenia takich cech, jak ruchliwość, siła i równowaga, można bardziej świadomie wybrać profesję pasującą do wrodzonych predyspozycji.
Zebranie jak największej ilości informacji o sobie jest początkiem planowania swojej drogi zawodowej. Warto następnie poznać świat zawodów. Aż 131 opisów różnych profesji można znaleźć na stronie www.praca-enter.pl, jest to źródło informacji o popularnych zawodach, ale też o takich, o których istnieniu często nawet nie mamy pojęcia, a które mogą być dla nas w przyszłości bardzo odpowiednie.

Październik 2014, Barbara Darmorost (GAG) – doradca zawodowy, pedagog, Agnieszka Gurzyńska (SAG) – doradca zawodowy, psycholog