Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Lekcje psychologii

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Liceum Autonomicznego w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14 mogli wybierać spośród różnych oferowanych profili kształcenia także profil psychologiczny.
Uczniowie, którzy podjęli decyzję o realizowaniu programu w ramach wspomnianego profilu, przez kolejne 3 lata uczestniczą w prowadzonych przez pracowników Poradni „Osiek” zajęciach, obejmujących wszystkie podstawowe zagadnienia z psychologii. Licealiści zgłębiają wybrane teorie psychologiczne i poznają niektóre narzędzia stosowane w pracy psychologa. Uczniowie mają także szansę lepiej poznać samych siebie i pracować nad samorozwojem. W ramach zajęć obserwują również psychologów podczas ich pracy na terenie Gdańskich Szkół Autonomicznych.
Uczniowie II klasy profilu psychologicznego przez cały październik uczestniczyli w zajęciach na tematu inteligencji. Na początku zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi inteligencji, by później móc bliżej przyjrzeć się narzędziom diagnostycznym, zarówno od strony ich konstrukcji i procedur stosowania oraz obliczania i interpretowania wyników. W ramach zajęć uczniowie jako obserwatorzy uczestniczyli także w diagnozie uczniów szkoły podstawowej. Było to dla nich ciekawe doświadczenie, pozwalające na zgłębienie tajników zawodu psychologa nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

Październik 2014, Agnieszka Bystra - Grabowska – psycholog