Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Indywidualne rozmowy z uczniami w ISG

W październiku działania w International School of Gdansk skupiały się na prowadzeniu indywidualnych rozmów z uczniami, zwłaszcza tymi, którzy w tym roku dołączyli do naszej szkoły.
Podczas spotkania z psychologiem uczeń ma okazję opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, ulubionych zabawach czy formach spędzania wolnego czasu, swojej rodzinie, poprzedniej szkole czy przedszkolu. Podczas rozmów główny nacisk kładziony jest na to, jak dziecko czuje się w swojej klasie i w szkole, co mu się podoba i z czym ewentualnie ma trudności. Indywidualne spotkania z uczniami dają możliwość nawiązania kontaktu z każdym dzieckiem i zapewnienia go, że w trudnych sytuacjach zawsze może się zgłosić się do psychologa i otrzyma wsparcie. Rozmowy indywidualne z każdym uczniem pozwalają również na wczesne reagowania w sytuacjach, kiedy dziecko jest czymś zaniepokojone i zaczyna się w szkole źle czuć np. z powodu trudności z nauką lub w relacjach z rówieśnikami.

Październik 2014, Agnieszka Sławenta – psycholog