Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Jak wspierać dzieci w rozwiązywaniu konfliktów z rodzeństwem i rówieśnikami?

W listopadzie w International School of Gdansk odbył się warsztat dla rodziców pt. „Jak wspierać dzieci w rozwiązywaniu konfliktów z rodzeństwem i rówieśnikami?” Podczas spotkania rodzice obejrzeli prezentację oraz otrzymali materiały psychoedukacyjne. Pod koniec warsztatu był również czas na pytania i dyskusję.
Konflikty między dziećmi wynikają często z chęci zwrócenia na siebie uwagi czy znalezienia towarzysza do zabawy. Zaspokajając potrzeby dziecka, zapobiegamy wielu dziecięcym kłótniom. Dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym potrzebuje codziennie co najmniej 20 minut zabawy z rodzicem, w której to ono będzie mogło wymyślać tematy zabaw. Co możemy zrobić, jeśli dochodzi do sytuacji konfliktowej pomiędzy dziećmi? Możemy: ignorować, jeśli żadnemu z dzieci nie dzieje się krzywda, przeorganizować otoczenie dzieci, jeśli kłótnie wynikają np. z braku przestrzeni do zabawy, wydać dzieciom polecenia, jeśli sytuacja wymaga szybkiej reakcji, przedstawić dzieciom możliwości wyboru zachowania, aby same mogły wybrać jedno z zaproponowanych przez nas rozwiązań, oraz zachęcać do pracy nad samodzielnym rozwiązaniem konfliktu. To ostatnie rozwiązanie wymaga od nas poświęcenia dzieciom więcej czasu, wysłuchania ich i towarzyszenia w rozwiązywaniu konfliktów, ale pozwala im nauczyć się rozwiązywać trudne sytuacje. Dzięki temu wyposażamy dzieci w bezcenną umiejętność samodzielnego rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami w sposób, który nikogo nie rani.

Listopad 2014, Agnieszka Sławenta – psycholog  

Opracowano na podstawie: Crary E., Od kłótni do współpracy, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2011