Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy indywidualne w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum

Powoli dobiegają końca rozmowy indywidualne, które co roku są prowadzone z uczniami klas pierwszych GAG.
Poznawanie klimatu oraz zasad panujących w nowej szkole, tworzenie się i stopniowe scalanie społeczności klasowej – to chyba najważniejsze procesy, które mają miejsce na początku pierwszej klasy. Uczniowie w różnym tempie przystosowują się do nowej sytuacji. Pierwszoklasiści podczas rozmów indywidualnych mają możliwość podzielenia się trudnościami związanymi z adaptowaniem się, a co za tym idzie – uzyskania dalszego wsparcia. Informacje zbierane przez pracowników Poradni podczas indywidualnych rozmów pozwalają zwrócić uwagę nauczycieli na możliwości i ograniczenia poszczególnych uczniów. Pomaga to w lepszym dostosowaniu wymagań, oczekiwań oraz podejścia do każdego z uczniów indywidualnie.
W Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum kładzie się duży nacisk na takie indywidualne podejście do uczniów. Klasy liczące mniej niż dwadzieścia osób pozwalają na bardziej kameralną atmosferę pracy oraz nawiązanie dobrego kontaktu z każdym z uczniów.
W pewnym sensie każdą klasę można porównać do żywego organizmu, którego poszczególne „elementy” znacznie różnią się między sobą, ale właśnie dzięki temu uzupełniają się w działaniu, pełniąc różne funkcje i tworzą pewną całość.

Listopad 2014, Artur Lewandowski – psycholog, Barbara Darmorost – pedagog