Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Jak podjąć trafną decyzję?

Uczniowie pierwszych klas Gdańskiego Liceum Autonomicznego w listopadzie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez doradcę zawodowego, w których mogli przekonać się, jak ważne w życiu jest świadome podejmowanie decyzji oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych wyborów.
W trakcie pracy zespołowej młodzież miała możliwość ćwiczenia podejmowania decyzji, w imieniu bohatera opowiadania, przez wybór jednej z dwóch możliwości, a następnie przeanalizowania momentów krytycznych i punktów zwrotnych. Na tej podstawie zostały omówione istotne kroki tworzące schemat podejmowania decyzji, w tym skupianie się na trzech kluczowych elementach – celu, konsekwencjach i ryzyku.
W procesie podejmowania decyzji swój udział mają zarówno logiczne argumenty, jak i emocje. Są one związane z pracą naszego mózgu, a przewaga jednych bądź drugich zależy od dominacji półkul mózgowych. Aby dowiedzieć się, jaki styl jest stylem dominującym, każdy licealista wypełnił Test Stylu Podejmowania Decyzji. Nasi uczniowie już wiedzą o tym, że aby decyzje były najbardziej optymalne, należy korzystać z obu sposobów, łącząc je w celu uzyskania najkorzystniejszego efektu. By robić to świadomie, warto znać korzyści płynące z jednego i drugiego stylu, a także własne preferencje co do dominującego stylu decydowania.

Listopad 2014, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog