Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Jak prawidłowo formułować cele?

W styczniu wszyscy uczniowie klas trzecich z Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum wzięli udział w warsztacie dotyczącym planowania oraz skutecznego formułowania celów, zarówno życiowych, jak i edukacyjnych. W związku z tym, że planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą każdego człowieka do podejmowania konkretnego działania, trzecioklasiści próbowali określić kroki, które poprowadzą ich do osiągnięcia zamierzonego celu.
To dobrze, gdy każdy z nas do czegoś dąży, coś chce osiągnąć, do czegoś zmierza. Stawianie sobie celów tak naprawdę nadaje sens życiu i przyszłości, także tej zawodowej. Warto więc wspierać młodych ludzi, zachęcać do tworzenia swoich planów, wyznaczania celów, co jest jednym z najważniejszych czynników osiągnięcia sukcesu. Nie każdy cel spełnia jednak taką rolę. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że aby zwiększyć szanse realizacji celu należy najpierw poprawnie go sformułować. Czyli nasz cel powinien spełniać pewne warunki. Zasada SMART wskazuje cechy poprawnie sformułowanego celu. Zatem powinien on być:
S- sprecyzowany, szczegółowy (konkretny, zrozumiały);
M- mierzalny, tak sprecyzowany, by można było go liczbowo zmierzyć, skontrolować postępy jego realizacji;
A- atrakcyjny, ambitny (ani za łatwy, ani też za trudny - powinien jednak stanowić wyzwanie);
R- realny, rzeczywisty (możliwy do osiągnięcia);
T- terminowy, określony w czasie (taki cel mobilizuje do działania).
Uczniowie przekonali się, że wyznaczanie w ten sposób celów wymaga dogłębnego zanalizowania tego, co chcą osiągnąć, ale tym samym zapewni większą satysfakcję, ponieważ będzie to dokładnie to, czego naprawdę zamierzali dokonać.

Styczeń 2015, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy