Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Nowy rok – nowe inspiracje

Styczeń obfitował w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w różne wyzwania. Uczniowie dopiero co wrócili po przerwie świątecznej, ale już czekali na ferie zimowe. W tym krótkim czasie, pełnym mobilizacji, wszyscy musieliśmy dać z siebie maksimum zaangażowania i uruchomić dodatkowy potencjał. Nowy rok, nowe inspiracje. Rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami były inspiracją do poruszenia tematu cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie.
W dobie powszechnie panującego Internetu i wszystkich jego dobrodziejstw, doświadczamy także mrocznej strony tego medium. Nierzadko w sieci, na komunikatorach społecznościowych pojawiają się treści na nasz temat, na  rozpowszechnianie których przestajemy mieć wpływ. Znajdujące się w sieci informacje na nasz temat wpływają na nasz wizerunek także w rzeczywistym świecie. Niestety często wpływ ten jest negatywny, a umieszczane informacje rażąco mijają się z prawdą. Po spotkaniu podczas Rady Rodziców, konsultacjach z nauczycielami i dyrekcją GASP nadszedł czas na podjęcie tematu z dziećmi. Wiadomo, że każdy rodzic pragnie mieć pewność, że jego dziecko w szkole będzie czuło się bezpiecznie. Każdy uczeń chciałby doświadczać swobody, tolerancji i spokoju, ale rzeczywistość wystawia młodych ludzi i ich samoocenę na różne próby. W związku z tym w styczniu w klasach IV odbyły się zajęcia warsztatowe na temat przeciwdziałania i radzenia sobie z przemocą w Internecie i w przestrzeni szkolnej. Dzieci uświadamiały sobie, jak mocno relacje klasowe przenoszą się do Internetu i jakie potem mogą być konsekwencje tego w realności. Na podstawie filmów kreskówkowych i możliwości wyboru zakończenia historii dzieci uczyły się, jakie działania są efektywne i skuteczne i jak warto reagować w sytuacjach trudnych.

Styczeń 2015, Magdalena Kielbratowska – psycholog