Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Poznaj siebie i kształtuj swoją przyszłość

W styczniu w Sopockim Autonomicznym Gimnazjum zakończył się pierwszy etap profilowania zawodowego. Uczniowie klasy trzeciej wypełnili szereg kwestionariuszy – niektóre dotyczyły określenia cech temperamentu, inne predyspozycji zawodowych i uzdolnień. Następnym etapem będzie sporządzenie i omówienie indywidualnych profili zawodowych każdego ucznia. Takie rozmowy z doradcą zawodowym pozwalają na lepsze poznanie siebie i swoich możliwości. Często jest to potwierdzenie wiedzy, którą już mamy o sobie, ale czasem w takiej rozmowie można dostrzec możliwości, o których dotychczas się nie myślało. Uczniowie mają szanse zastanowić się nad swoją przyszłością, określeniem swoich celów, ale także mocnych stron.
W klasach pierwszych i drugich odbędą się wstępne warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej. Co prawda na decyzję jest jeszcze trochę czasu, ale warto przygotować się do niej wcześniej i w ten sposób lepiej poznać siebie.
Wstęp do takich zajęć można realizować już w ostatnich klasach szkoły podstawowej. W klasach V i VI SASP w styczniu odbyły się warsztaty na temat kreatywności i pracy w grupie. Uczniowie mieli możliwość twórczego rozwijania swoich pomysłów i współpracy. Są to ważne umiejętności, które w przyszłości można wykorzystać w wielu dziedzinach zawodowych.
Przyszłość możemy kształtować, możemy planować naszą edukację i w ten sposób realizować nasze pasje i marzenia.

Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy