Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Każdy ma mocne strony i posiada określone umiejętności

Uczniowie drugich klas Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum przekonali się, jak trudną sztuką może być szczera i obiektywna ocena swoich atutów. Podczas zajęć warsztatowych, które odbyły się w lutym, każdy z uczestników spotkania miał możliwość przeanalizowania swoich mocnych i słabych stron oraz mógł się głębiej zastanowić się nad swoimi osobistymi umiejętnościami i zdolnościami. Uczniowie koncentrowali się na osobistych zdolnościach, predyspozycjach oraz czynnościach, które sprawiają im największą przyjemność i satysfakcję. Świadomość siebie daje siłę i mądrość do korzystania w życiu z tego, co w nas dobre, oraz pomaga w dokonywaniu własnych, autonomicznych wyborów.
Wspomagając młodzież w odkrywaniu i rozwijaniu swoich umiejętności, warto dzielić się spostrzeżeniami o nich oraz doskonalić umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych na swój temat. Nie należy bać się pytań dotyczących mocnych i słabych stron skierowanych do krewnych, przyjaciół czy nauczycieli. Ich obiektywizm i konstruktywna krytyka może okazać się bardzo pomocna.
Analizę swoich zalet i słabości warto robić co jakiś czas, aby z dystansem spojrzeć na siebie. Pomaga to także w długoterminowym planowaniu rozwoju osobistego i edukacyjno-zawodowego. Praca nad słabszymi stronami, wykorzystywanie szans czy omijanie zagrożeń staje się wówczas o wiele prostsze. Łatwiej pokonać przeciwności mając świadomość posiadanych zalet, z których istnienia często wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Luty 2015, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy