Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Półmetek terapii logopedycznej w klasie „0” za nami

Aktualne badania rozwoju mowy u dzieci 5- i 6-letnich dowodzą, że terapii logopedycznej wymaga 75 – 78 % populacji.
Podobnie problem rozwoju mowy wygląda w klasie „0” Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. Spośród 18 dzieci uczęszczających do klasy „0” aż 14 zostało objętych ćwiczeniami logopedycznymi. Spotykamy się na terapii już od kilku miesięcy, pracując nad poprawnością fonetyczną, gramatyczną, a także ogólną sprawnością komunikacyjną, w tym logicznym budowaniem wypowiedzi.
Początki były trudne, gdyż w nowym otoczeniu dzieci wymagały pewnego okresu adaptacji. Obecnie doskonale radzą sobie z ćwiczeniami narządów mowy, utrwalaniem ćwiczonych głosek, rozpoczynaniem nowych, trudniejszych zadań. Pewne jest, że rozwój mowy stymuluje rozwój psychiczny, a on z kolei ma swe odbicie w mowie. Widoczna jest już ogromna różnica w językowych umiejętnościach naszych najmłodszych uczniów. Około 6. roku życia dzieci znają już przecież ponad 4 tysiące słów i coraz sprawniej się nimi posługują.

Luty 2015, Ewa Ciemiorek – logopeda