Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Przyjaciel – kto to taki?

W lutym w kl. 2/3 w International School of Gdansk odbyły się warsztaty na temat przyjaźni. Zajęcia rozpoczęła burza mózgów na tematy dotyczące przyjaźni: „Czym jest przyjaźń? Kiedy nazywamy kogoś przyjacielem? Co to znaczy przyjaźnić się? Jaka jest różnica pomiędzy kolegą a przyjacielem?”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, a wszystkie pomysły, odpowiedzi zapisywaliśmy na tablicy i omawialiśmy je. Szczególnie podkreślona została rola zaufania w przyjaźni. Rozmawialiśmy również o tym, jak okazywać innym to, że się ich lubi. Pojawiło się wiele pomysłów – należy być miłym, życzliwym, bawić się wspólnie, spędzać razem czas. Później dzieci pracowały w dwóch zespołach i ich zadaniem było odrysowanie na dużym arkuszu szarego papieru jednej z osób. Odrysowane kontury przedstawiały „idealnego przyjaciela”, którego cechy dzieci miały wpisać w środek. Ćwiczenie to wymagało od dzieci współpracy, podziału ról i pomysłowości. Było również okazją do śmiechu i świetnej zabawy. Na zakończenia każda grupa przedstawiła pozostałym swoją pracę.

Luty 2015, Agnieszka Sławenta – psycholog