Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Warsztaty integracyjne w SAG

W lutym i w marcu w klasie II SAG odbyły się warsztaty integrujące klasę. Integracja klasy to długi, czasami trudny proces łączenia, scalania grupy uczniów. Aby osiągnąć ten cel, uczniowie muszą nauczyć się wzajemnej współpracy, powinni również umieć eliminować to, co przeszkadza w porozumiewaniu się, starać się na bieżąco i konstruktywnie rozwiązywać wszelkie konflikty, nie pozwalać na narastanie napięć. Kluczowa jest postawa tolerancji i akceptacji dla innych, otwartości na wszelką „inność” i różnorodność. Klasa jest bowiem złożona z różnych osobowości, każda z osób w klasie ma swoje mocne i słabe strony. Trudno utrzymać spójności klasy, jeśli nie wszyscy przestrzegają przyjętych norm klasowych, ustalonych zasad współpracy. Dlatego bardzo istotne jest, aby normy te ustalone były wspólnie z wychowawcą przez wszystkich członków zespołu klasowego. Niezwykle ważna jest rola wychowawcy, który powinien dobrze znać swoich uczniów i współuczestniczyć w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, a później stać na straży przyjętych przez klasę ustaleń.
Co daje uczniowi uczestnictwo w zintegrowanej klasie?:
•    lepsze poznanie siebie i kolegów, trwałe przyjaźnie,
•    poczucie akceptacji i bezpieczeństwa,
•    funkcjonowanie w pozytywnej atmosferze w szkole,
•    nabycie ważnych umiejętności interpersonalnych, np.: dobrego komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów,
•    poczucie odpowiedzialności za innych,
•    uczenie się tolerancji i empatii, akceptacji dla odmienności,
•    nabycie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji,
•    możliwość uzyskania wsparcia od klasy w trudnych sytuacjach.

Marzec 2015, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy