Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Autoprezentacja - sposób na sukces

Matura tuż-tuż a maturzyści Gdańskiego Liceum Autonomicznego już na ostatniej prostej przygotowań do zdawania egzaminów w formie pisemnej oraz ustnej. Aby pewniej poczuć się podczas prezentowania swojej wiedzy w trakcie egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych, wszystkie klasy trzecie wzięły udział w warsztatach dotyczących rozwijania AUTOPREZENTACJI, czyli procesu kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni.
Podczas zajęć oprócz zwrócenia uwagi na ważną podczas autoprezentacji komunikację werbalną, czyli przekazywanie informacji za pomocą wyrazów, w której dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak: akcent, stopień płynności mowy oraz treść wypowiedzi, tzw. merytoryczne przygotowanie się, duży nacisk położono również na komunikację niewerbalną, czyli mowę ciała. Podczas praktycznych ćwiczeń zostały zaprezentowane przykłady, w jaki sposób wyraz twarzy, spojrzenie, uśmiech, gesty i postawa mogą zaważyć na pozytywnym odbiorze osoby przez innych. Bardzo wiele osób uważa, że różne sygnały przekazywane przez ciało, szczególnie gdy dotyczą stanów emocjonalnych oraz postaw wobec innych, są w pewien sposób bardziej obiektywne i prawdziwe. Ważną rolę odgrywa również wygląd zewnętrzny, czyli między innymi stosowny do sytuacji ubiór. Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego warto posiadać umiejętność kontrolowania wrażenia wywieranego przez siebie i kierować nim.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy przysłowiowego „połamania pióra” oraz przemyślanej autoprezentacji.

Marzec 2015, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy; Jakub Zieliński – p.o. dyrektora Poradni, psycholog