Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Marzec w SASP

Marzec w SASP

W ostatnich tygodniach w klasie trzeciej w SASP sporo czasu poświęciliśmy rozmowom na temat współpracy z osobami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Nie ma znaczenia, czy jest to środowisko szkolne, sąsiedzkie czy też inne. Trudno bowiem wyobrazić sobie życie bez współpracy z innymi ludźmi. Czasem uczniom wydaje się, że mogą wszystko robić sami, że nie potrzebują kolegów czy koleżanek. Jednak po wspólnym przeanalizowaniu naszego zwykłego dnia odkrywają, że współpraca z innymi osobami jest bardzo potrzebna. Uczniowie sami zaczynają rozumieć, że codzienne przebywanie ze sobą, zabawy na przerwach, realizowanie różnych projektów bardzo ściśle wiąże się z umiejętnością wzajemnego porozumienia się. Współpraca często decyduje o powodzeniu wielu pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować. Duże znaczenie ma umiejętność słuchania innych, pójścia na kompromis czy rozdzielania między członków grupy zadań z uwzględnieniem mocnych i słabszych stron każdego z nich.
Podczas różnych zabaw i ćwiczeń wykonywanych przez uczniów okazało się, że zgodne współdziałanie nie jest łatwe. Szczególnie wtedy, gdy trafiamy do losowo dobranych grup i osób, z którymi dobrowolnie nie chcielibyśmy się spotkać i podejmować jakichkolwiek wspólnych działań. Naszym uczniom nie było łatwo rezygnować w własnych pomysłów na rzecz pomysłu kogoś innego. Często pojawiały się konflikty związane z objęciem pozycji lidera w grupie. Efekty końcowe prezentowane na forum klasy i omawianie poszczególnych etapów pracy pomogło nieco zrozumieć uczniom najważniejszy cel podjętego wysiłku. Pokazało nam też, że mamy przed sobą jeszcze wiele spotkań, podczas których będziemy uczyć się, jak efektywnie i twórczo ze sobą współpracować.
Należy pamiętać, że umiejętność współpracy jest obecnie bardzo cenioną kompetencją i warto poświęcić jej więcej uwagi podczas pracy z uczniami.

Marzec 2015, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog