Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Profilaktyka uzależnień – warsztaty dla uczniów GAG

Uczniowie klas drugich GAG biorą udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych na przełomie marca i kwietnia przez Poradnię. W ramach tych zajęć zastanawiają się nad uzależnieniem – czym ono jest, jak je rozumieją oraz co według nich może stać się obiektem uzależnienia. Bardzo ważnym elementem warsztatu jest refleksja nad tym, dlaczego człowiek potrafi utracić zdolność decydowania o własnym życiu. Oddając się zachowaniom, które przynoszą chwilową ulgę i iluzorycznie polepszają obraz własnej osoby, tracimy kontakt ze swoimi wartościami i wewnętrznym źródłem oparcia. Taki proces może z czasem prowadzić do tego, że trudno jest nam dobrze myśleć o sobie i cieszyć się życiem bez używania kolejnych zewnętrznych „podpórek”, jak np. alkohol czy kolejny sukces.
Wiedza uczniów, którą dzielą się podczas pracy warsztatowej, jest obszerna i trafna. To bardzo dobre na początek. Kolejnym krokiem jest uważne przyglądanie się własnemu życiu. Sama wiedza pozostanie bezużyteczna, jeśli nie odniesiemy jej do swojej osoby. Połączenie wiedzy i działania może dać uczniom w przyszłości szansę na chronienie siebie od niszczącego wpływu wszelkich uzależnień, pozwalając na kształtowanie osób dojrzałych i odpowiedzialnych za własne życie.

Marzec 2015, Artur Lewandowski – psycholog