Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Ścieżki kształcenia - którą z dróg wybrać?”

W kwietniu w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum uczniowie klas trzecich uczestniczyli w ostatnim grupowym warsztacie z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum. W trakcie trwającej trzech lat nauki gimnazjaliści mieli możliwość poznać czynniki decydujące o trafnym wyborze edukacyjno-zawodowym.
Omawiane były czynniki wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem, z tym, jaki on jest, czyli możliwości poznania siebie oraz realnego spojrzenie na własną osobę (dzięki testom, kwestionariuszom i informacjom, jak postrzegają nas inni) a także czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, tj. poznanie zawodów i rynku pracy. Podczas zajęć dużo uwagi zostało poświęcone SAMOPOZNANIU, ponieważ wiedza o samym sobie sprawia, że możliwe jest ukształtowanie się obrazu własnej osoby. Należy pamiętać jednak o tym, że warunkiem własnego samopoznania oraz rozwoju jest nasza otwartość. Dążenie do tego, by jak najwięcej się nauczyć (z różnych dziedzin życia), zdobyć jak najwięcej doświadczeń, które będą przydatne w przyszłej pracy (działalności zawodowej), aby jak najwięcej też zdobyć różnych umiejętności powinno być celem każdej osoby, która chce być w życiu spełniona.
W dzisiejszych czasach obowiązuje model oparty na rozumieniu życia zawodowego w aspekcie planowania i realizowania KARIERY ZAWODOWEJ. Podczas tego warsztatu trzecioklasiści zapoznali się z obowiązującymi w naszym kraju ścieżkami kształcenia, mogli uświadomić sobie, że tylko rzetelne poznanie siebie oraz świadome planowanie, czyli wyznaczanie sobie realnych celów gwarantuje dokonanie jak najbardziej skutecznych wyborów. Dla osób, które jeszcze są niezdecydowane w wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej, przeznaczone są konsultacje indywidualne, by podejmowane wybory nie były przypadkowe i nieprzygotowane. Myśląc o karierze zawodowej, należy myśleć o czymś co trwać będzie przez całe życie, ponieważ na każdym etapie rozwoju możliwe jest zdobywanie jakiegoś zawodu, kwalifikacji czy nowych umiejętności.

Kwiecień 2015, Barbara Darmorost – pedagog ,doradca zawodowy