Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Motywacja autoteliczna – warsztaty dla uczniów GLA

Dokonania ludzi to bardzo często wynik długotrwałej i mozolnej pracy. Co sprawia, że jesteśmy w stanie zaangażować nasz czas i energię w takie a nie inne czynności?
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi w książce „Urok codzienności” opisuje specyficzny stan, w którym ludzie potrafią dać z siebie wszystko, zatracając się w działaniu. Określa go jako „przepływ” (ang. flow). Działając w tym stanie, potrafimy w pełni zjednoczyć się z tym co robimy, nie powątpiewając sens tego, czym się zajmujemy. Nagrodą jest już samo działanie, a wszystko to dzieje się w teraźniejszości – w odróżnieniu od czynności motywowanych zewnętrznie, których celem jest uzyskanie w przyszłości nagrody np. w postaci dobrej oceny, pieniędzy, satysfakcji, pochwały, uznania itp. Działanie, które jest celem samym w sobie, określane jest jako autoteliczne (gr. „auto” – własny, sam w sobie „telos” – cel) i daje możliwość świadomego wykorzystywania naszych umiejętności. To wprowadza w nasze życie wiele niezwykłych doznań i uczucia ekscytacji, co jest niemożliwe możliwe podczas biernego wypoczynku lub niewymagającej rozrywki.
Uczniowie GLA podczas warsztatów próbują określić, na ile w ich życiu jest miejsce na ich „własne” aktywności, gdy znikają wszelkie oczekiwania i presja czasu, a oni mogą czerpać przyjemność z samego działania. Umiejętność planowania w ciągu dnia „swojego” czasu, to pozwalanie, aby do głosu dochodziły nasze autentyczne potrzeby i zdolności, a to ważny krok do życia w zgodzie ze sobą i światem.

Kwiecień 2015, Artur Lewandowski – psycholog