Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Emocje dziecka – warsztaty dla rodziców w IPG

Dlaczego ono tak się zachowuje? Dlaczego potrafi nagle wpaść w płacz, rzucić się na ziemię, uderzyć inne dziecko? Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? To pytania, które zadaje sobie większość rodziców i osób opiekujących się dziećmi. Podczas majowego warsztatu dla rodziców i opiekunów pt. „Emocje dziecka” próbowaliśmy wspólnie znaleźć odpowiedzi na te pytania. Odbywało się to  podczas dyskusji, pracy indywidualnej i w grupach, burzy mózgów oraz ćwiczeń skłaniających do refleksji.
Na co dzień często skupiamy się na zachowaniu dziecka i chcemy je zmienić pomijając w ten sposób ważną sferę, jaką są emocje. W stresie i w emocjach dziecko nie jest w stanie usłyszeć racjonalnych argumentów. Potrzebuje wsparcia dorosłych w poradzeniu sobie z tym, co się z nim dzieje. Zanim zaczniemy tłumaczyć, spróbujmy najpierw zrozumieć dziecko, pomóc mu nazwać przeżywane uczucia i poradzić sobie z nimi. Na rozmowę i tłumaczenie przyjdzie czas, kiedy emocje opadną. Postępując w ten sposób pokazujemy dziecku, że akceptujemy jego uczucia, co wcale nie oznacza, że aprobujemy wszystkie sposoby ich okazywania.
Wszystkim rodzicom obecnym na warsztatach dziękuję za wartościowe spotkanie i inspirujące informacje zwrotne.

Maj 2015, Agnieszka Sławenta – psycholog