Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Może w przyszłości będę kierownikiem?”

Pod koniec maja w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbył się warsztat z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzony przez Barbarę Darmorost, we współpracy z doradcą zawodowym Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum – Agnieszką Gurzyńską. Zajęcia były przeznaczone dla klas drugich, a ich celem było poznanie cech i umiejętności wymaganych od osoby pełniącej funkcje kierownicze, a także zadań oraz zakresu odpowiedzialności każdego kierownika małego lub średniego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że wielu młodych ludzi w przyszłości chciałoby kierować własną firmą i zarządzać ludźmi. Jednak nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że kierownik jest zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego i to on ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie przez zespół założonych celów. Podczas zajęć uczniowie mogli przekonać się, czy posiadają predyspozycje do pełnienia funkcji kierownika wypełniając rzetelnie proponowany przez prowadzących kwestionariusz.
Gimnazjaliści, pracując w małych grupach, analizowali przykład fikcyjnego kierownika. Później na forum klasy każda z grup przedstawiała, co ich zdaniem zostało zrobione dobrze a co należałoby zmienić, co można by rozwiązać inaczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna dotycząca kompetencji i kwalifikacji, którymi należy się wykazać aplikując na dane stanowisko. Między innymi uczniowie zapoznali się z funkcjami realizowanymi przez kierowników, czyli: planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem, by jednocześnie mieć świadomość, że w każdej organizacji jednocześnie realizowane są różne kombinacje tych działań.

Maj 2015, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy GAG, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy SAG