Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Myślę twórczo!

W maju w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej wiele czasu poświęciliśmy różnym zajęciom dotyczącym twórczego myślenia. Uczniowie mieli do rozwiązania różne zadania problemowe, pisali samodzielnie wiersze i piosenki oraz w grupach wspólne opowiadania. Celem zajęć było rozbudzenie wyobraźni, rozwijanie kreatywności, elastyczności w myśleniu. Choć początki nie były łatwe i często trzeba było radzić sobie z oporem przed wyjściem poza schematy, to z satysfakcją podziwialiśmy efekty indywidualnej i grupowej pracy. Okazało się, że nie jest tak łatwo pokonywać własne bariery czy utarte schematy dotyczące tego, jak postrzegamy rzeczywistość wokół nas. Niejednokrotnie któryś z uczniów komunikował, że nie potrafi, że nie będzie pracował lub wyrzucał swoją początkową pracę. Jednak dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu udało się każdemu dokończyć poszczególne ćwiczenia.    Z radością mogliśmy później posłuchać pomysłowych opowiadań, wierszy i piosenek.
Był to również czas na podsumowanie całorocznych spotkań. Można było zaobserwować efekty dotychczasowej pracy poświęconej między innymi współpracy. Uczniowie świetnie radzili sobie pracując w grupach.
 Pamiętajmy też, że każdy z nas, zarówno jako nauczyciel i jako rodzic, powinien pozwalać dziecku na bycie kreatywnym, stymulować wyobraźnię dziecka i nie ograniczać jego pomysłowości.

Maj 2015, Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn – psycholog