Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Diagnozy logopedyczne

Wrzesień jest każdego roku miesiącem przesiewowych badań logopedycznych na terenie GASP, IPG oraz ISG. W wymienionych szkołach odbywają się indywidualne spotkania z logopedami. Dzięki diagnozom możemy ocenić stan mowy dzieci w poszczególnych klasach. Na podstawie przeprowadzanych badań kwalifikujemy uczniów do udziału w terapii logopedycznej na terenie szkoły. Dla każdego dziecka przygotowujemy indywidualny program zajęć dostosowany do jego potrzeb.
Należy pamiętać, że terapia logopedyczna jest procesem, a jej efektywność uzależniona jest od regularności i intensywności wykonywanych ćwiczeń. Zachęcamy do pozytywnego nastawienia do pracy terapeutycznej z dzieckiem. Warto pamiętać, że terapia mowy ma miejsce nie tylko w gabinecie, ale również w domu, stąd jej skuteczność uzależniona jest między innymi od współpracy rodziców z logopedą.

 

Wrzesień 2015, Anna Stefańska – logopeda, Ewa Wójtowicz – logopeda