Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Stop cyberprzemocy”

Cyberprzemoc to wszelkie akty przemocy (najczęściej  psychicznej) dokonywane za pośrednictwem nowych technologii komunikacyjnych. Do najczęściej spotykanych form należą: publikowanie i przesyłanie kompromitujących, ośmieszających zdjęć lub filmów, podszywanie się pod cudzą tożsamość; nękanie, straszenie, szantażowanie za pośrednictwem Internetu lub wiadomości SMS i MMS. Zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje niezwykła szybkość rozpowszechniania informacji oraz bardzo duże (pozorne) przeświadczenie o anonimowości sprawców.
W październiku i listopadzie odbyły się warsztaty we wszystkich klasach Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, które miały na celu przybliżenie uczniom tej tematyki. Podczas warsztatu oglądali oni film edukacyjny oraz pracowali w grupach. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję wczuć się w rolę ofiary, świadków oraz sprawcy. Poprzez współodczuwanie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć drugą osobę i uświadomić sobie coś, co może w przyszłości skłonić nas do przemyślenia naszego zachowania. Podsumowując spotkanie z każdą klasą staraliśmy się wspólnie poszukiwać rozwiązań, które mogą nas chronić i pomóc w zapobieganiu cyberprzemocy.
Cyberprzemoc to problem, który jest niewidoczny na ulicy czy szkolnym korytarzu, ważne aby z tego powodu nie był bagatelizowany.

Październik 2015, Agnieszka Sławenta – psycholog, Artur Lewandowski – psycholog