Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Terapia pedagogiczna jako nowa forma wsparcia uczniów w ISG

Od września uczniowie International School of Gdansk mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii pedagogicznej. Jest to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu lub ryzyko ich wystąpienia. Ma ona na celu wsparcie uczniów w pokonywaniu trudności związanych z czytaniem i pisaniem.
Istotą terapii dysleksji jest usprawnianie nieprawidłowo rozwijających się u dziecka funkcji poznawczych i ruchowych oraz ich współdziałania, a także stymulowanie umiejętności dobrze rozwijających się w celu wspomagania słabiej rozwiniętych. Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne, leżące u podstaw czytania i pisania, są nieodłącznym elementem zajęć. Za pomocą wielokierunkowych ćwiczeń usprawniane są funkcje wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe.
Działania terapeutyczne planowane są zgodnie z występującymi formami trudności w uczeniu się, jakimi są dysleksja, dysortografia i dysgrafia. Aktywne działanie dzieci, wykonywanie ćwiczeń takich, jak rozwiązywanie diagramów, rebusów, krzyżówek, układanie, klocków, ćwiczenia słuchowe i wiele innych zadań, zabaw i gier pozwala usprawniać funkcje percepcyjno – motoryczne, warunkujące opanowanie poprawnej pisowni, właściwego poziomu graficznego pisma oraz właściwej techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia te przeplatane są treningami w czytaniu i pisaniu.
Na zajęciach nie brakuje również ćwiczeń relaksacyjnych oraz swobodnych rozmów. Stworzony przez terapeutę klimat harmonii, spokoju, atmosfera życzliwości, poczucia akceptacji, bezpieczeństwa wpływają pozytywnie na samoocenę uczniów, wiarę we własne możliwości, motywację oraz wytrwałość i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń, co jest kluczowe dla osiągania sukcesów edukacyjnych.
Terapia pedagogiczna stanowi nową formę pracy z uczniami na terenie ISG, w związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na tego typu zajęcia. Kształtowanie u uczniów postawy świadomego uczestnictwa w procesie przezwyciężania problemów – to pierwszy krok do sukcesu. Istotne, aby uczniowie traktowali zajęcia jaką szansę, a nie jako obowiązek.  
 
Październik 2015, Justyna Bilska – pedagog