Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Magiczne słowa

W październiku wspólnie z uczniami klas pierwszych GASP rozmawialiśmy o tym, co kryje się pod słowem szacunek. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób się go okazuje i przy użyciu jakich słów. Większość dzieci potrafiła podać przykłady okazywania innym szacunku. Wspólnie usystematyzowaliśmy wiedzę, tworząc podział sytuacji i zachowań, dzięki którym okazujemy innym szacunek oraz takich, które wyrażają jego brak. Każde dziecko otrzymało rysunek ze słowami: przepraszam, proszę i dziękuję. Zadaniem dzieci było dopasowanie słowa do podanej sytuacji. Pierwszoklasiści chętnie dzielili się swoją wiedzą i brali aktywny udział w warsztatach. Wszystkim uczestnikom życzę wielu magicznych słów – zarówno tych wypowiedzianych, jak i usłyszanych od innych.    

Październik 2015, Sonia Abramek – psycholog