Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Dyscyplina i zasady pracy w grupie

W październiku w SAG odbył się warsztat i szereg konsultacji z nauczycielami na temat dyscypliny. Zachowania naruszające zasady funkcjonowania w szkole to przede wszystkim zachowania buntownicze, roszczeniowe, kłótliwe, złośliwe czy agresywne , ale przede wszystkim istotnym aspektem jest to, czy zachowania te zakłócają tok lekcji. Można wyobrazić sobie ucznia, który jest złośliwy i roszczeniowy i kontroluje swoje zachowanie na tyle, że nie zakłóca prowadzenia zajęć. Zachowania, które można uznać za zakłócające dyscyplinę to takie, które:
•    zakłócają akt nauczania,
•    zakłócają prawa innych do nauki,
•    są psychicznie lub fizycznie niebezpieczne,
•    polegają na niszczeniu czyjejś własności.
Bardzo trudną sytuacją jest również bardziej lub mniej ostentacyjne lekceważenie poleceń nauczyciela i naruszanie obowiązujących zasad.
Przyczyny braku dyscypliny są bardzo zróżnicowane: osobowość nauczyciela prowadzącego zajęcia, bark konsekwencji z jego strony, nuda w czasie lekcji, ale również brak znajomości obowiązujących zasad, złe nawyki i brak szacunku ze strony uczniów.
Najważniejsze wydaje się być uświadomienie uczniom i nauczycielom, jak ważna jest wzajemna współpraca i szacunek. Tylko taka postawa gwarantuje dobry przebieg procesu edukacyjnego, ale również nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych. Wszyscy również powinni respektować potrzeby i poglądy innych osób, a także znać obowiązujące w szkole zasady i ich przestrzegać. W takiej szkole na pewno wszystkim będzie się przyjemniej uczyć i pracować.

Październik 2015, Agnieszka Gurzyńska – psycholog