Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Aby zapobiegać przemocy trzeba o niej rozmawiać

W jaki sposób zapobiegać przemocy w szkole? Najlepszym sposobem jest edukacja pozwalająca zrozumieć problem przemocy rówieśniczej, wczuć się w sytuację osoby będącej ofiarą. Młodzież często nie zdaje sobie lub nie chce zdawać sobie sprawy z tego, jak z pozoru niewinny żart może być krzywdzący dla drugiej osoby. W listopadzie odbył się wspólny warsztat na temat przemocy rówieśniczej dla klas 7 – 10 International School of Gdansk. Uczniowie pracowali w grupach, każda z nich otrzymała inny opis sytuacji przemocy rówieśniczej dotyczący m.in. wyśmiewania w klasie i w Internecie, agresji fizycznej, wykluczania z grupy. Zadaniem młodych osób było omówienie sytuacji i odpowiedzenie na pytania: Jak czuła się pokrzywdzona osoba? Co mogła zrobić? Jak można wspierać taką osobę? Kto był sprawcą przemocy i jakie motywy mogły nim kierować? Uczniowie na zakończenie prezentowali swoje przemyślenia i pomysły, które mogliśmy wspólnie omówić.

Listopad 2015, Agnieszka Sławenta – psycholog