Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Moje cele życiowe i zawodowe

W grudniu w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe dla klas trzecich z zakresu doradztwa zawodowego. Wszyscy uczniowie mieli możliwość odpowiedzenia sobie na pytania: co pobudza ich do działania, co jest potrzebne i w jaki sposób trzeba postępować, by osiągnąć swoje cele zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Każdy z nas ma inne cele, ponieważ ma też inne marzenia oraz predyspozycje.
Cel powinien być wyznaczony realnie i podzielony na konkretne etapy, ponieważ staje się wtedy bardziej osiągalny. Zwłaszcza cele długoterminowe i bardzo ambitne wymagają od nas czasu, a także determinacji. By były one osiągalne, warto jest wyznaczać je według metody SMART, czyli powinny być: sprecyzowane, mierzalne, ambitne, realne i terminowe. Właśnie w taki sposób, na konkretnych przykładach, uczniowie uczyli się wyznaczania swoich celów. Dowiedzieli się, że do ich realizacji potrzebna jest wewnętrzna dyscyplina i odpowiedzialność, a także właściwa ocena swoich możliwości. Cel wyzwala w nas kreatywność i pozytywną energię. Wiadomo, że mamy tym większą motywację, im większy osiągamy sukces. Stawiając przed sobą wyzwanie, maksymalnie się mobilizujemy i wykorzystujemy w pełni swoje możliwości. Często zauważamy, że możemy więcej, niż nam się wcześniej wydawało.
Cel powinien również nas cieszyć i zaskakiwać. Tylko wtedy ma sens. Jednocześnie ambitny i osiągalny, jest wyzwaniem, które jest atrakcyjne, intrygujące i fascynujące. Unikajmy tych nieosiągalnych, które zamiast budować poczucie wartości doprowadzą nas do stanu frustracji i niezadowolenia z siebie oraz swoich możliwości. Trudne, ale dostępne są lepsze niż trudne i poza zasięgiem – na te poza, lepiej nie tracić czasu. Zawsze lepiej skupić się na tym, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz możliwościami. Tego właśnie życzę wszystkim trzecioklasistom.

Grudzień 2015, Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog