Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Kompetencje wychowawcze – szkolenie dla nauczycieli w Gdańsku i Sopocie

W grudniu w Gdańsku i w Sopocie odbyły się szkolenia poświęcone kompetencjom wychowawczym. Ich celem była przede wszystkim wymiana doświadczeń i przypomnienie sobie informacji na temat mechanizmów funkcjonowania klasy jako grupy i swojej roli jako nauczyciela.
Pierwsza część, bardziej teoretyczna poświęcona była omówieniu ról grupowych oraz autorefleksji nauczyciela nad swoją postawą wobec uczniów i całego procesu edukacyjnego. Kompetencje wychowawcze, to zarówno umiejętności wnikliwego poznania uczniów, umiejętność reagowania na ich problemy, ale także praca nad sobą, dokonywanie zmian w swoim zachowaniu, umiejętność dostrzegania swoich trudności i ograniczeń. Jeśli nauczyciel nie postawi granic w relacji z uczniami albo przyjmie postawę nadmiernie dominującą lub odwrotnie – uległą, nie będzie możliwa skuteczna współpraca z klasą. Dlatego zależało nam na tym, żeby nauczyciele pozwolili sobie na chwilę autorefleksji. Kolejnym naszym celem było omówienie ról grupowych, które determinują przebieg procesu wychowawczego. Dogłębne poznanie uczniów, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w klasie gdzie często funkcjonują zupełnie inaczej, pozwala skuteczniej dobierać metody wychowawcze.
W kolejnej części spotkania, pracowaliśmy w oparciu o film ukazujący trudne relacje w klasie, dyskutowaliśmy i wymienialiśmy doświadczenia. Zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie nauczyciele chętnie i bardzo twórczo wskazywali różne możliwości rozwiązania trudnych sytuacji. Dziękujemy za współpracę i w Nowym Roku życzymy wielu wychowawczych sukcesów.

Grudzień 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog SAG i SAL, Magdalena Olszowska – psycholog GASP, Barbara Darmorost – pedagog GAG