Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Bezpieczne ferie

Na przełomie stycznia i lutego, czyli w okresie poprzedzającym zimowe ferie, wiele czasu poświęciliśmy w SASP na rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Naszym celem było uświadomienie uczniom, jak bezpiecznie zachowywać się podczas zabaw i sportów zimowych, oraz rozwijanie u nich myślenia przyczynowo-skutkowego. Uczniowie omawiali różne sytuacje szukając właściwego rozwiązania, wskazując propozycje bezpiecznego zachowania, analizując różne przyczyny i skutki danej sytuacji. Starali się decydować, które miejsca są bezpieczne i kiedy jesteśmy odpowiednio przygotowani do danej aktywności. Ważnym elementem rozmowy było przytaczanie przez uczniów przykładów różnych sytuacji, z którymi się zetknęli, i dokonywanie ich oceny pod kątem bezpieczeństwa. Okazuje się, że nie zawsze wiemy, jak się zachować właściwie. Nie zawsze też potrafimy wcześniej zastanowić się nad skutkami planowanych działań, co pod względem zachowania bezpieczeństwa jest elementem kluczowym. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie skorzystają z rad, jakich sobie nawzajem udzielali i spędzą bezpieczne i niezapomniane ferie!

Styczeń i luty 2016, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog SASP