Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Moc konstruowania gier

Mając na uwadze wartości kształcące gier, nie sposób nie zaproponować ich uczniom podczas zajęć terapii pedagogicznej. Samodzielne konstruowanie gier planszowych stanowi niekonwencjonalny sposób kształtowania i doskonalenia umiejętności czytania i pisania, usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiadających za czytanie i pisanie, funkcji poznawczych, kształtowania umiejętności matematycznych oraz społecznych. Przekonali się o tym uczniowie SSA oraz ISG, którzy na zajęciach terapii pedagogicznej mieli okazję podjąć wyzwanie, jakim było samodzielnie konstruowanie gier ortograficznych.
Uczniowie tworzyli gry z wykorzystaniem zabawnych tekstów zawierających trudności ortograficzne. Samodzielnie konstruowali do nich pytania, które wykorzystane zostały w grach jako „pułapki”. Na planszach nie zabrakło również samodzielnie przygotowanych zagadek ortograficznych.
Uczniowie zadbali także o szatę graficzną swoich gier. Plansze zostały opracowane na dużych arkuszach papieru, co sprzyjało kształtowaniu sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Okazją ku temu było również zbudowanie z plasteliny własnych pionków do poruszania się po planszy. Kolejny etap tworzenia gier stanowiło redagowanie instrukcji, według wspólnie ustalonych zasad gry. Finalnym etapem było przetestowanie własnego wytworu. Wspólna gra okazała się źródłem dużej dawki pozytywnych emocji.
Rozwiązywanie zagadek ortograficznych wymagało od uczniów aktywnej postawy oraz czujności. Również samodzielne konstruowanie zagadek wpływało na wzrost poziomu czujności ortograficznej oraz samokontroli, gdyż pisownia każdego wyrazu włączonego do gry musiała być wcześniej sprawdzona. Redagowanie własnych pytań do tekstu okazało się interesującą formą ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem. Konstruowanie gier stanowiło okazję do rozwijania twórczych zdolności uczniów, którzy tworzyli własny wariant gry, samodzielnie weryfikowali i modyfikowali własne pomysły, planowali, organizowali i oceniali własną pracę. Konstruowanie gier sprzyjało kształtowaniu umiejętności, takich jak tworzenie własnych strategii, logiczne myślenie czy sprawność rachunkowa. Wspólna praca podczas tworzenia gier stwarzała okazje do dyskusji, podejmowania negocjacji. Była okazją do kształtowania umiejętności pracy w grupie. Gra stwarzała również sytuację przyjmowania odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa, pracy według ustalonych reguł i zasad, wytrwałość w dążeniu do samodzielnego rozwiązania problemu. Zarówno konstruowanie gier, jak i wspólne ich rozgrywanie okazały się atrakcyjną formą nauki przez zabawę.

Luty 2016, Justyna Bilska – pedagog