Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Otwarte zajęcia logopedyczne

Tuż przed feriami zimowymi rodzice dzieci, które są objęte terapią logopedyczną, odwiedzali gabinety logopedyczne. Dorośli przyglądali się temu, jak ich pociechy pracują na zajęciach. Cieszy nas, że z roku na rok zajęcia otwarte cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Rodzice podczas odwiedzin chętnie brali udział w różnych grach i zabawach. Tego typu spotkania są świetną okazją do rozmowy i wspólnego poszukiwania rozwiązań w związku z zauważonymi trudnościami. Łatwiej jest ćwiczyć z dzieckiem w domu, kiedy wiemy jak powinny być realizowane poszczególne ćwiczenia (np. usprawniające artykulatory).
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy znaleźli czas na uczestniczenie w zajęciach logopedycznych. Wiemy, jak wielką wartość miało to dla Państwa dzieci. Należy pamiętać, że terapia mowy jest procesem długotrwałym. Jej efekty uwarunkowane są między innymi współpracą pomiędzy logopedą i najbliższym otoczeniem dziecka.

Luty 2016, Anna Stefańska – logopeda, pedagog, Ewa Wójtowicz – logopeda