Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty miesiącem spotkań z rodzicami w GASP

W lutym w Gdańskiej Szkole Autonomicznej zorganizowano dwa wykłady dla rodziców.
8 lutego odbył się wykład pt. „Jak wspomagać rozwój ucznia klasy IV-VI”. Podczas prezentacji mówiono o tym, co może dziwić, zastanawiać, niepokoić rodziców we wskazanym okresie rozwojowym oraz jak na rozwój dziecka wpływają style wychowania prezentowane przez rodziców. Zostały również przedstawione sposoby wspierania dziecka, dzięki którym będzie ono mogło w pełni rozwinąć swój potencjał intelektualny, emocjonalny i społeczny. Prezentacja omawiana podczas spotkania została przesłana rodzicom w formie mailowej.
Następnego dnia odbył się kolejny wykład, tym razem dla rodziców uczniów wszystkich klas GASP pt. „Wspólne czytanie – to jest to”. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia: wpływ mediów elektronicznych na zainteresowanie współczesnych dzieci czytaniem oraz zależności między czytaniem a dobrostanem psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym dzieci w XXI wieku. Rodzice obejrzeli również fragmenty filmu pt. „Wychowanie przez czytanie” bliżej prezentujące powyższe zagadnienie.

Luty 2016, Magdalena Olszowska – psycholog