Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Warsztaty na temat ról grupowych w Sopockim Autonomicznym Liceum

W lutym w Sopockim Autonomicznym Liceum odbyły się zajęcia na temat ról grupowych, w trakcie których każda grupa dostała jednakowe zadania, jednak dysponowała różnym zestawem narzędzi do ich realizacji. Można więc było przećwiczyć także umiejętność negocjacji z grupami „przeciwnymi”. W drugiej części zajęć uczniowie mogli dokonać analizy swojego zachowania i przyjętych ról grupowych, a także rozwiązać test określający ich sposób funkcjonowania w grupie.
Przyjęte role grupowe zależą nie tylko od grupy i zadań, które są przed nami stawiane, ale również od naszych predyspozycji i osobowości. Grupa prawie zawsze ma lidera, ale są też inne role np. „błazna klasowego”, „gwiazdy”, „sierotki”, „outsidera”, „mediatora”. Są osoby bardzo angażujące się w pracę grupy, wspierające, aktywne, a są też i takie, które nie angażują się w żadną aktywność i są obserwatorami, ale mogą stanowić wsparcie dla innych i są obdarzane zaufaniem. W pewnym sensie grupa jest jak ludzki organizm, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje wszystkich narządów. Grupa też funkcjonuje najlepiej, gdy role są podzielone, gdy uzupełniają się, a uczestnicy akceptują się nawzajem.
Takie przyjrzenie się swojemu funkcjonowaniu w grupie stanowi ważną informację dla nas – jak jesteśmy odbierani, jakie nasze cechy są ważne dla innych, a także jak możemy popracować nad sobą, żeby zmienić coś, co nie do końca nam odpowiada.

Luty 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy