Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Współpraca nauczycieli i rodziców

W marcu w SAG odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli. Tym razem ich tematem była współpraca nauczycieli i rodziców.
O sukcesie wychowawczym, umiejętnym zagospodarowaniu potencjału uczniów i kształtowaniu ich dobrych nawyków w znacznym stopniu decyduje współpraca rodziców i nauczycieli. Trudno bowiem rodzicom powierzyć dziecko – największy skarb – nauczycielom, co do których nie mają zaufania i nie umieją się z nimi porozumieć. Tylko spójne działania domu rodzinnego i szkoły pozwalają na właściwe oddziaływanie wychowawcze. Dlatego podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób budować tę relację, jak umiejętnie chwalić uczniów, ale również w jaki sposób wskazywać rodzicom trudności i słabości dziecka. Czasem rozmowy wychowawcy z rodzicem nie przebiegają w przyjemnej atmosferze, ponieważ rodzice muszą się zmierzyć z krytyką, z którą nie zawsze się zgadzają. Rodzi to wiele trudnych emocji i może być potencjalnie początkiem konfliktu. Dlatego warto zadbać o taki przebieg komunikacji rodzic – nauczyciel, żeby możliwe było dobre porozumienie, którego celem jest jak najlepsze samopoczucie dziecka, rodzica i nauczyciela.
Nasze zajęcia warsztatowe przebiegały w dobrej i twórczej atmosferze, pojawiło się wiele pomysłów i spostrzeżeń, które mogą wzbogacić warsztat pracy nauczycieli, ale także uporządkować i odświeżyć już posiadane informacje i umiejętności.

Marzec 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, Magdalena Olszowska – psycholog