Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozmowy z doradcą zawodowym w GAG

W ostatnich miesiącach uczniowie trzecich klas Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum coraz częściej korzystali z możliwości uczestnictwa w dodatkowych indywidualnych konsultacjach doradczych pod kątem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz właściwego jej profilu, a także ewentualnego potwierdzenia predyspozycji do wykonywania w przyszłości wymarzonego zawodu. Na podstawie obszernego wywiadu z uczniem, analizy mocnych i słabych stron, szeregu testów, kwestionariuszy, które miały na celu określenie predyspozycji zawodowych, profilu zainteresowań, cech temperamentu, umiejętności funkcjonowania w grupie można stworzyć indywidualny profil predyspozycji zawodowych.
W trakcie trzech indywidualnych spotkań z uczniem w swoich działaniach jako doradca zawodowy zmierzam głównie do poszukiwania i odkrywania zasobów danego ucznia, pracując w obszarach jego zainteresowań, poczucia własnej wartości, a także stosunku do sukcesów i porażek. Takie rozmowy z doradcą zawodowym pozwalają na lepsze poznanie siebie i swoich możliwości. Czasem jest to potwierdzenie wiedzy, którą już mamy o sobie, ale czasem podczas takiej rozmowy można odkryć możliwości, o których dotychczas się nie myślało. Uczniowie chętnie podejmowali temat swojej przyszłości i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach. Budując z młodymi ludźmi cele, umożliwiamy im poznanie samych siebie, zachęcamy do samoobserwacji i poszukiwania wzorców sprzyjających rozwojowi, co pomaga im świadomie podejmować samodzielnie trafne decyzje.

Kwiecień 2016, Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy