Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

„Moje mocne strony. Mój sukces zależy ode mnie”

W Sopockim Autonomicznym Liceum w kwietniu odbył się dwugodzinny warsztat pt. „Moje mocne strony. Mój sukces zależy ode mnie”. Uczniowie, korzystając z kart pracy i prowadząc dyskusję, zastanawiali się nad swoim potencjałem, możliwościami wykorzystania swoich mocnych stron, ale także nad kształtowaniem tych kompetencji i umiejętności, które są ich słabszą stroną.
Każdy z nas musi mierzyć się z jakimiś swoimi słabościami. Warto więc uświadomić sobie, jakie są nasze słabości i zastanowić się, jak możemy sobie pomóc. Jednak jeszcze istotniejsze wydaje się zauważenie w sobie tego, co w nas dobre, tego co potrafimy i tego, co jest naszą mocną stroną. I przy kształtowaniu swojej przyszłości wykorzystywać swoje możliwości i potencjał.
Uczniowie otwarcie wskazywali swoje trudności i mocne strony. Rozmawialiśmy na ten temat w przyjaznej atmosferze. Z pewnością przed nimi jeszcze niejeden kryzys i zwątpienie, ale na pewno też niejeden sukces. Warto zastanowić się nad sobą, tak aby sukcesów było jak najwięcej, a porażki były dla nas lekcją, z której możemy wyciągnąć wnioski.

Kwiecień 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog doradca zawodowy