Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Stop cyberprzemocy cz. 2

Podczas warsztatów dla uczniów klas pierwszych GAG zastanawialiśmy się, co skłania nas do tego, że swoimi słowami lub działaniem naruszamy godność drugiej osoby. Odnosiliśmy się do sytuacji dziejących się zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Krótka wyprawa w głąb siebie dostarczyła uczniom sporo cennych uwag i spostrzeżeń.
Warsztat, który był przeprowadzony z myślą o młodzieży, dostarcza bardzo ważnej lekcji również nam, dorosłym. Jeśli w kontakcie z młodymi ludźmi jesteśmy życzliwi, rozumiejący i wspierający, dajemy im gotowy wzorzec, którym następnie mogą posługiwać się w kontakcie z innymi ludźmi. Gdy jesteśmy moralizujący, krytyczni, korzystamy z represji i sankcji, tym samym wzbudzamy nieufność, która znacząco będzie utrudniała budowanie satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Zanim weźmiemy się za „korygowanie” młodzieży, zatrzymajmy się na chwilę. Zastanówmy się, w jaki sposób my, dorośli, kontaktujemy się z młodym pokoleniem.

Kwiecień 2016, Agnieszka Sławenta – psycholog, Artur Lewandowski – psycholog