Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Co ty opowiadasz? Czyli o projekcie STORYLINE

W maju udało nam się zakończyć całoroczny projekt STORYLINE, który polegał na tym, że historia toczyła się na naszych oczach. Wszyscy uczestnicy otrzymywali te same informacje, jednak mogli wykorzystać je potem w zupełnie samodzielny i kreatywny sposób. Zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum powstały zupełnie niezależne historie, fabuły i filmy.
Storyline jako metoda aktywizująca pochodzi ze Szkocji z lat 60. XX wieku. Historia zainicjowana przez dorosłego dalej toczy się dzięki działaniom dzieci, angażując je emocjonalnie i intelektualnie.
Naszym celem był rozwój kreatywności, a także rozwój języka: doskonalenie umiejętności językowych uczniów, a także kształtowanie kompetencji komunikacyjnych poprzez wystąpienie przed kamerą i opowiedzenie historii.
Młodzież klas gimnazjalnych realizowała projekt w grupach. Na zakończenie projektu musiała stworzyć opowiadania kryminalne z wykorzystaniem elementów fabuły nakręconych filmów. 10 maja odbyły się warsztaty pisarskie, gdzie każdy uczestnik projektu pisał własne opowiadanie kryminalne. Zostaną one umieszczone na stronie internetowej jako podsumowanie pracy filmowej.
W szkole podstawowej praca przebiegała indywidualnie lub w parach. Udało nam się zaangażować również rodziców w proces powstawania historii. Jesteśmy pod wrażeniem wielkiego udziału rodziców, bez których nie powstałyby tak wspaniałe historie.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i na nagrody!

Maj 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda