Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Podsumowanie zajęć terapii pedagogicznej

Czerwiec w SSA i ISG minął pod znakiem podsumowań i refleksji dzieci na temat ich pracy podczas zajęć terapii pedagogicznej, osiągniętych sukcesów oraz planów na kolejny rok szkolny. Nie zabrakło również ćwiczeń relaksacyjnych, różnorodnych gier i zabaw rozwijających funkcje percepcyjno – motoryczne oraz umiejętności szkolne.
Rodzice natomiast korzystali z konsultacji mających na celu podsumowanie tegorocznej współpracy, omówienie osiągniętych efektów oraz dalszych działań. Ze względu na niezwykle ważną ciągłość oddziaływań terapeutycznych, wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się nad tym, jak można kontynuować pracę podczas wakacji w atrakcyjny dla dziecka sposób. Każdy otrzymał wskazówki do pracy z dzieckiem w okresie wakacyjnym. Za systematyczną i wytrwałą pracę uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami. Gratuluję wszystkim uczniom i rodzicom oraz dziękuję za współpracę. Do zobaczenia po wakacjach!

Czerwiec 2016, Justyna Bilska – pedagog