Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Dzień otwarty gabinetu logopedycznego w GASP

15 czerwca w GASP dzieci klas młodszych odwiedzały na przerwach gabinet logopedyczny. Korzystały z gier i pomocy terapeutycznych oraz zapoznawały się z pracą logopedy. Uczniowie w licznych grupach aktywnie uczestniczyli w proponowanych im zabawach. Tego typu spotkania są świetną okazją do lepszego poznania specjalistów pracujących w Poradni „Osiek”. Wszystkim dzieciom dziękuję za wspólnie spędzony czas.

Czerwiec 2016, Anna Stefańska – logopeda, pedagog