Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Kreatywność

W czerwcu w Sopockim i Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum odbyły się zajęcia w klasach pierwszych, których tematem była kreatywność.
Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się, czym charakteryzuje się kreatywne myślenie, dlaczego jest tak ważne i jakie czynniki pobudzają, a jakie blokują naszą kreatywność. Uczniowie mieli możliwość poćwiczyć, wykonując różne kreatywne zadania, ponieważ jednym z ważniejszych wniosków, które omawialiśmy było to, że kreatywne myślenie jest czymś, co można ćwiczyć, rozwijać, poprawiać. Dlatego tak ważne jest, żeby napotykając jakiś problem czy zadanie do rozwiązania, umieć zastosować techniki twórczego myślenia np. spojrzeć na problem z punktu widzenia innej osoby, „odwrócić kota ogonem” czyli przedefiniować problem, żeby przyjrzeć mu się od innej strony, zastosować grupową burzę mózgów.
Rozmawialiśmy również o cechach osób kreatywnych, wymieniając przede wszystkim: otwartość i wewnętrzną elastyczność, niekonwencjonalność, ciekawość, spostrzegawczość, ale także obiektywność, zdolność do krytycznej samooceny i odwagę w stawianiu pytań i podawaniu rozwiązań.
Uczniowie chętnie wykonywali zadania, wykazując się dużą kreatywnością. A ponieważ rozmawialiśmy też o tym, że kreatywność niestety maleje z wiekiem, mamy nadzieję, że będą umieli jak najdłużej zachować taką świeżość i oryginalność myślenia.

Czerwiec 2016, Agnieszka Gurzyńska – psycholog SAG, Barbara Darmorost – pedagog GAG