Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Aktywny Trening Słuchowy w SAG

We wrześniu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, na którym rozmawialiśmy o realizowanym przez Poradnię „Osiek” Aktywnym Treningu Słuchowym i terapii pedagogicznej. W części poświęconej terapii pedagogicznej pedagog Justyna Bilska opowiedziała o zajęciach usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne, które są obniżone w przypadku np. dysleksji.
Natomiast Agnieszka Gurzyńska – psycholog i Ewa Ciemiorek – logopeda omówiły projekt kierowany do uczniów klas pierwszych Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum, wspierający nauczanie dwujęzyczne, ukierunkowany na poprawę funkcji słuchowych.
Obecnie stosowane metody dydaktyczne kładą nacisk na rozwój prawej półkuli mózgowej (bodźce wzrokowe), nie angażując w wystarczający sposób lewej półkuli, czyli funkcji słuchowo-językowych. Stąd powstał pomysł zajęć nazwanych Aktywnym Treningiem Słuchowym, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie: nauki języka obcego, pracy na materiale słuchowo – werbalnym, relacji społecznych i zachowania, rozumienia dłuższych wypowiedzi, pytań, instrukcji, sporządzania notatek ze słuchu, koncentracji i utrzymania uwagi, umiejętności wypowiadania się oraz nabywania tzw. „postawy słuchacza”.
Uczenie się słuchowe jest jedną z bardziej znaczących kompetencji wykorzystywanych w procesie edukacji, szczególnie w trakcie nauki języków obcych. Warunkuje ono nie tylko nabywanie wiedzy, rozwijanie słownika czynnego i biernego, ale również budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz właściwe zachowanie i koncentrację uwagi. Jeśli dziecko ma trudności w zakresie uwagi słuchowej, to może nie wykorzystywać w pełni swoich możliwości intelektualnych i mieć trudności z percepcją słuchową.
We wrześniu odbyło się przesiewowe badanie funkcji słuchowych u uczniów klas pierwszych SAG i już w październiku rozpoczniemy zajęcia Aktywnego Treningu Słuchowego, na które uczniów SAG serdecznie zapraszamy!

Wrzesień 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska – psycholog, Justyna Bilska – pedagog