Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Dni Otwarte Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”

Na samym początku roku szkolnego 2016/2017 pracownicy Poradni zorganizowali Dni Otwarte w Gdańskiej Szkole Autonomicznej pod hasłem „PPP OSIEK – JESTEŚMY BLISKO”. Celem tego przedsięwzięcia było zaangażowanie wszystkich pracowników: psychologów, pedagogów i logopedów pracujących na terenie GASP, aby mogli już na samym początku pracy szkolnej pokazać uczniom i rodzicom, że „SĄ BLISKO”.
Zostały zorganizowane zajęcia oraz warsztaty dla wszystkich klas Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. Najmłodsi uczniowie klasy „0” wzięli udział w profilaktycznych warsztatach logopedycznych. Dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne oraz dowiedziały się więcej na temat tego, kim jest logopeda i na czym polega jego praca. Uczniowie klas I oraz II brali udział wspólnie z rodzicami lub innymi bliskimi osobami w zajęciach Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, bawiąc się przy tym doskonale i wspólnie spędzając czas. W klasach III zostały przeprowadzane warsztaty pt. „Ukryj emocje w obrazku”. Dzieci pracując w grupach, musiały wykazać się kreatywnością i znajomością różnych emocji. Starsi uczniowie GASP brali udział w warsztatach, których celem była szeroko rozumiana integracja poprzez grupowe zadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację oraz kreatywność. Natomiast najstarsi członkowie szkolnej społeczności, czyli klasy VI, zostały włączone do zabawy o charakterze zagadkowym – mowa tu o podchodach! Niezwykle sprawnie rozwiązywali poszczególne zagadki, które prowadziły do celu. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą ogólną, znajomością budynku szkolnego, umiejętnością logicznego myślenia i przede wszystkim współpracą.
Poniższe zdjęcie przedstawia cały zespół, który aktywnie i z zaangażowaniem prowadził poszczególne zajęcia i warsztaty.

 

Od lewej: Ewa Wójtowicz – logopeda, Magdalena Olszowska – psycholog, Barbara Darmorost – pedagog i terapeuta pedagogiczny, Agnieszka Wiankowska – psycholog, Michalina Biedrzycka – pedagog i terapeuta pedagogiczny, Anna Korwel – logopeda, pedagog, Agnieszka Bystra-Grabowska – psycholog i terapeuta pedagogiczny