Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Rozpoczynamy Aktywny Trening Słuchowy wspomagający dwujęzyczność

Trening Słuchowy rozpoczął się badaniami dotyczącymi uczenia się ze słuchu u wszystkich uczniów klas pierwszych Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum. Materiał testowy sprawdzał umiejętność zapamiętywania słów, uwagę słuchową, pamięć bezpośrednią i trwałą dotyczącą usłyszanych słów, pamięć i przetwarzanie fonologiczne, analizę i syntezę sylabową oraz umiejętność dokładania do pamięci trwałej nowych elementów. Po przebadaniu 43 uczniów, z każdym z nich indywidualnie omówiono wyniki. W rozmowie wskazywano mocne strony pamięci słuchowej, a także precyzowano, nad jaką umiejętnością należy pracować. Wszyscy rodzice zostali zawiadomieni o możliwości objęcia treningiem słuchowym ich dzieci.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem i stworzone zostały cztery grupy treningowe. Trwają obecnie ostatnie przygotowania do rozpoczęcia projektu Aktywny Trening Słuchowy wspomagający dwujęzyczność. Trudność organizacyjna związana jest z wpleceniem zajęć treningu słuchowego w siatkę zajęć uczniów klas pierwszych. Jako autorki projektu spotkałyśmy się z dużym zrozumieniem dyrekcji i nauczycieli SAG. Dzięki temu mógł powstać plan spotkań na najbliższe miesiące.Trening słuchowy prowadzony będzie w formie zabaw i zadań słuchowych w małych grupach. Rozpocznie się już na początku listopada. Istotną cechą tych zajęć będzie element współpracy i interakcji między uczniami.
Ćwiczenia słuchowe mają wspomóc uczniów w dłuższym utrzymywaniu uwagi na zadaniu wymagającym słuchania (zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających), w dokładnym rozumieniu złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi.

Październik 2016, Ewa Ciemiorek – logopeda, Agnieszka Gurzyńska – psycholog